حق اقامت – اطلاعات در مورد حق اقامت و چشم انداز ماندن (2017-2020)

پروژه "حق اقامت - اطلاعات در مورد حق اقامت و چشم اندازهای اقامت" با هدف افراد قابل تحمل ، داوطلبان و کارمندان تمام وقت حمایت از کار برای افراد دارای تجربه پناهندگی و مقامات دولتی در این زمینه.

شرح مختصر

هدف این پروژه ارائه اطلاعات سراسری در مورد حق اقامت برای افراد تحت تحمل طولانی مدت و سایر گزینه ها برای تضمین اقامت است.

اهداف ما

است

  • به افراد دارای مدارا در مورد گزینه های اقامت اطلاع دهید
  • اطلاعاتی در مورد حقوق خود و توانایی دفاع از آنها ارائه دهید
  • مقامات و گروه های پشتیبانی را در مورد گزینه های اقامت مطلع کنید

ما را پیشنهاد می کنیم

  • مشاوره ارجاع شایسته و متعهد در مورد همه گزینه های مربوطه برای اقامت
  • دسترسی به اطلاعات چند زبانه در مورد گزینه های اقامت
  • رویدادهای آموزشی و اطلاعاتی در مورد این موضوع

مطالب اطلاعاتی

آیا شما Duldung دارید؟
در اینجا اطلاعاتی در مورد حقوق اقامت و چشم انداز اقامت پیدا خواهید کرد.

بروشور اطلاعاتی در مورد مجوزهای اقامت طبق § 25 a، § 25 b و § 25.5، تحمل آموزشی §60c و تحمل اشتغال §60d قانون اقامت:

Deutsch

Bosnisch

Englisch

Farsi

Französisch

Hindi

 

در اینجا کلیپ‌های ویدیویی چندزبانه برای دو مجوز اقامت مطابق بند 25 الف قانون اقامت برای "جوانان و نوجوانان با ادغام خوب" و طبق بند 25 ب قانون اقامت برای "بزرگسالان به خوبی ادغام" را خواهید یافت. :

Clip [Deutsch]

Clip [English]

Clip [Hindi]

Clip [Bosnisch]

Clip [Französisch]

در اینجا اطلاعات چندزبانه ای در مورد حقوق اقامت و چشم اندازهای اقامت برای خواندن و شنیدن (از هندبوک آلمان) پیدا خواهید کرد.:

https://handbookgermany.de/de/rights-laws/asylum.html  (Deutsch)

https://handbookgermany.de/ar/rights-laws/asylum.html  (Arabisch)

https://handbookgermany.de/en/rights-laws/asylum.html  (Englisch)

https://handbookgermany.de/fa/rights-laws/asylum.html  (Persisch)

https://handbookgermany.de/fr/rights-laws/asylum.html (Französisch)

https://handbookgermany.de/tr/rights-laws/asylum.html  (Türkisch)

https://handbookgermany.de/ps/rights-laws/asylum.html (Paschto)

Hier finden Sie mehrsprachige Informationen zu der "Mitwirkungspflicht bei Bleiberechten" und zu "Deutschkursen, Prüfungen und Zertifikaten".:

Info_Mitwirkung_RoR_2020_ENG_WEB

Info_Mitwirkung_RoR_2020_DT_WEB

Info_Mitwirkung_RoR_2020_Farsi_WEB

Info_Mitwirkung_RoR_2020_Französisch_WEB

Info_Mitwirkung_RoR_2020_AR_WEB

***

Infoblatt_Deutschkurse_Zertifikate_RoR_2020_EN

Infoblatt_Deutschkurse_Zertifikate_RoR_2020_DT

Infoblatt_Deutschkurse_Zertifikate_RoR_2020_Farsi

Infoblatt_Deutschkurse_Zertifikate_RoR_2020_FR

Infoblatt_Deutschkurse_Zertifikate_RoR_2020_AR

برگه های اطلاعاتی در مورد مجوزهای اقامت و فرصت های اقامت

این اطلاعات به زبان آلمانی در درجه اول برای مشاوران و حامیان است.

در اینجا اطلاعات دقیقی در مورد مجوزهای اقامت و فرصت های اقامت خواهید یافت:

§ 25 a des AufenthG für "gut integrierte Jugendliche und Heranwachsende"

§ 25 b des AufenthG für "gut integrierte Erwachsene"

§ 25.5 des AufenthG aus "humanitären Gründen"

برگه های اطلاعات و چک لیست ها بر اساس:

§60c des AufenthG "Ausbildungsduldung"

§60d des AufenthG "Beschäftigungsduldung"

Vom Projekt "WIB" des Flüchtlingsrates Niedersachsen erstellte Arbeitshilfe_Hinweise_Antragsmuster (Stand 03.2020): Broschüre _ Wege ins Bleiberecht

Weitere Informationen zu Bleiberechten und Aufenthaltssicherungen zum Nachlesen.

Ausführliches Gutachten zu den Aufenthaltstiteln nach § 25 a, § 25 b und § 25.5 und der Ausbildungsduldung §60a des AufenthG

تبصره نظر کارشناسی: بند 60 الف قانون اقامتگاه «تحمل آموزش» تغییر یافته است. بند 60c قانون اقامت "تحمل آموزش" از سال 2020 لازم الاجرا است. می توانید مقررات جدید از جمله مهلت ها را در اینجا در وب سایت بیابید. برگه های اطلاعات و بروشورهای اطلاعاتی را ببینید.

در مورد اظهارات پزشکی از نظر مراجع و محاکم قضایی (به ویژه در مورد PTSD) چه نکاتی را باید در نظر گرفت؟! در اینجا یک راهنما وجود دارد:

Fluchtpunkt_Anforderung_AerztlichesAttest

در اینجا ویدیوهایی به زبان آلمانی را خواهید دید که به‌وسیله سخنرانان ما درباره وضعیت «دالدونگ»، درباره حقوق اقامت و گزینه‌های اقامت توضیح داده شده است. (از جولای 2020):

تحمل - پس چی؟!

 

تحمل آموزش

 

مدت پروژه

01.09.2017 - 30.09.2020

کارکنان پروژه

Cynthia Zimmermann (مدیریت پروژه)

Frederic Weichselberger (مدیریت پروژه)

Tara Bonyad (همکار پروژه)

Ingrid Pfennig (مدیریت)

مخاطب

Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V.
Kurallee 15
06114 Halle (Saale)

Telefon: 0345 44 50 25 21 / 0345 22 60 95 15

Handy: 0176 47600813
Fax: 0345 44 50 25 22

آدرس ایمیل:
ror[at]fluechtlingsrat-lsa.de

frederic.weichselberger[at]fluechtlingsrat-lsa.de

cynthia.zimmermann[at]fluechtlingsrat-lsa.de (PGP: 3F2C8325)

tara.bonyad[at]fluechtlingsrat-lsa.de

mostafa.alhusni[at]fluechtlingsrat-lsa.de

پروژه "حق اقامت - کمپین اطلاع رسانی در مورد حق اقامت و چشم اندازهای اقامت" توسط بودجه