همبستگی هزینه دارد.

همبستگی تکیه قلبی از کار ما است . دفتر شورای اتباع مهاجرین بالای اهدائیه محتاج می‌باشد. به همین دلیل خرسندیم از هر نوع کمک مالی شما . اهدائیه یکباره و یا مداوام شما کمک به کار ما در بهبود شرایط زندگی اتباع مهاجرین مینماید.

دفتر شورای اتباع مهاجرین زاکسن – انهالت به عنوان عام المنفعه به شناخت می‌رسد. اهدائیه ها و عضوسهمیه ها با کم کردن مالیات اجرا میگردد. لطفا ازیاد نبرید آدرس کامل خود را ذکر نمایید. و شما رسید اهدائیه دریافت خواهیم کرد.

حساب بانکی اهدائیه :
Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V
بانک GLS

DE: 41 4306 0967 1210 6435 00
BIC: GENODEM1GLS
سپاس فراوان از حمایت و همبستگی شما!"