چاپ

چاپ

Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V
Schellingstraße 3-4
39104 Magdeburg
Tel.: 0391-50549613
Fax: 0391-50549615

eMail: info@fluechtlingsrat-lsa.de
Web: www.fluechtlingsrat-lsa.de

GLS-Bank
IBAN : DE41 4306 0967 1210 6435 00
BIC: GENODEM1GLS

مجاز به نمایندگی هیئت: Robert Fietzke (رئیس هیئت مدیره) ,Denise Neuffer (معاون رئیس هیئت مدیره), Marcel Wark (خزانه دار)
تماس با ما: لطفا با دفتر ما تماس بگیرید (به بالا مراجعه کنید).

فرم حقوقی اپراتور: انجمن ثبت شده
شماره ثبت انجمن: VR 11157 Amtsgericht Stendal

مسئولیت تحریریه مطابق با: Stefanie Mürbe
تماس با ما: لطفا با دفتر ما تماس بگیرید (به بالا مراجعه کنید).