مشاوره تخصصی برای پناهجویان و پناهندگان

مشاوره تخصصی برای پناهجویان و پناهندگان

این پروژه وظیفه خود را به عنوان شبکه‌ای برای تبادل اطلاعات با موضوع پناهجویی در زاکسن آنهالت انجام می‌دهد. گروه هدف این پروژه پناهجویان، افراد داوطلب و افرادی که تمام وقت برای پناهجویان کار می‌کنند و عموم مردم است.

اهداف ما:

● مرتبط‌کردن افرادی که روند پناهجویی خود را می‌گذرانند و افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند.
● دوره آموزشی برای مددکارها و افرادی که با پناهجویان کار می‌کنند.
● افزایش حساسیت عموم مردم برای توجه و پیگیری مشکلات گروه هدف

خدمات ما

● شفاف سازی اطلاعات مورد نیاز و آماده‌کردن اطلاعات اولیه برای پناهجویان و افرادی که با پناهجویان کار می‌کنند و از آنان حمایت می کنند.
● ارزشیابی و آماده‌کردن اطلاعات برای پناهجویان و پناهندگان در ایالت زاکسن انهالت.
● حمایت از پناهجویانی که بیش از سایرین آسیب‌پذیرند.
● شبکه سازی، برگزاری دوره‌های آموزشی و مشاوره به کارمندان، افرادی که با پناهجویان کار می‌کنند و بقیه داوطلبان.
● کارآموزی و برنامه‌های عمومی
● اطلاعات درباره پناهجویان، پناهنده‌ها، وضعیت پناهجویان، وضعیت پذیرش پناهجویان و وضعیت زندگی پناهجویان در زاکسن آنهالت برای پناهجویان، افرادی که با پناهجویان کار می‌کنند و مشاورانی که به پناهجویان خدمات ارائه می‌دهند.

مدت زمان پروژه

01.01.2021 - 31.12.2021

کارمندان و شماره‌های تماس

Christine Bölian (مجری پروژه): christine.boelian[at]fluechtlingsrat-lsa.de (PGP: 22469347)

Stefanie Mürbe (مجری پروژه): stefanie.muerbe[at]fluechtlingsrat-lsa.de (PGP: 0840B26D)

Helen Deffner (همکار پروژه): helen.deffner[at]fluechtlingsrat-lsa.de

Mostafa Alhusni (مسئول امور اداری): mostafa.alhusni[at]fluechtlingsrat-lsa.de

info[at]fluechtlingsrat-lsa.de(PGP: B429A98D)

آدرس در ماگدبورگ
Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V.
Schellingstraße 3-4
39104 Magdeburg Tel.: 0391 – 50 54 96 13

آدرس در هاله، ایالت زاکسن آنهالت
Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V.
Landsberger Straße 1
06112 Halle (Saale)
Tel.: 0345 – 44 50 25 21

حامی پروژه

ایالت زاکسن آنهالت، بخش پناهجویی سازمان ملل و سازمان PRO ASYL از این پروژه حمایت مالی می‌کنند و هزینه‌های پروژه را بر عهده دارند.