قوانین، مقررات ( تصمیمات)

قوانین، مقررات ( تصمیمات)

قوانین بی شماری در سطح اتحادیه اروپا، فدرال و ایالتی زندگی روزمره پناهندگان را تنظیم می کند، به عنوان مثال پذیرش، اسکان، تحصیل یا اعطای پناهندگی. در اینجا ما مجموعه ای از منابع مهم قانون را گردآوری کرده ایم: در سطح اتحادیه اروپا و فدرال اینها عمدتا قوانینی هستند، در سطح ایالتی دامنه مقامات ایالتی اغلب توسط آیین نامه ها، بخشنامه ها و مقررات اداری شکل می گیرد.

قوانین جمهوری فدرال آلمان
قوانین اتحادیه اروپا و بین المللی

Aktuelles zum Thema Rechtsprechung

خبرنامه شورای پناهندگان 04/2021
Termine, Tipps und Hinweise bitte an news@fluechtlingsrat-lsa.de Für An- und Abmeldung siehe fluechtlingsrat-lsa.de/infoservice-anmeldung/   Veranstaltungen Dienstag, 27. April: Politische Debatte mit den migrationspolitischen Sprecher*innen (LAMSA) 27.04.2021 16:30 bis 19:30 Uhr Zur Online-Debatte „Landtagswahl 2021 – Politiker*innen antworten“ haben wir die Landtagsabgeordneten Tobias Krull (CDU), Henriette Quade (Die Linke), Andreas Steppuhn (SPD) und Sebastian Striegel (Bündnis 90/Die…
Weiterlesen