تماس با ما

می توانید با آدرس های زیر با ما تماس بگیرید:

دفتر Magdeburg

Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V.
Schellingstraße 3-4
39104 Magdeburg

Tel.: 0391 - 50 54 96 13/14 oder 0391 5371281
Fax: 0391 - 50 54 96 15

info@fluechtlingsrat-lsa.de (PGP: B429A98D)

Stefanie Mürbe (مدیریت پروژه اطلاعات دولت در مورد پرواز و پناهندگی Landesinfostelle Flucht und Asyl - در مرخصی والدین)
stefanie.muerbe@fluechtlingsrat-lsa.de (PGP: 0840B26D)

Christine Bölian (مدیریت پروژه اطلاعات دولت در مورد پرواز و پناهندگی Landesinfostelle Flucht und Asyl)
christine.boelian@fluechtlingsrat-lsa.de (PGP: 22469347)

Denise Neuffer (کارمند پروژه هماهنگی و توسعه بیشتر میزگرد مهاجرت و ادغام در برابر نژادپرستی
Koordinierung und Weiterentwicklung des Runden Tisches für Zuwanderung und Integration, gegen Rassismus)
denise.neuffer@fluechtlingsrat-lsa.de

Ingrid Pfennig (مدیریت)
ingrid.pfennig@fluechtlingsrat-lsa.de

 

دفتر Halle an der Saale

Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V.
Kurallee 15
06114 Halle (Saale)
Tel.: 0345 - 44 50 25 21
Fax: 0345 - 44 50 25 22

Cynthia Zimmermann (کارمند پروژه اطلاعات دولت در مورد پرواز و پناهندگی Landesinfostelle Flucht und Asyl, کارمند پروژه Right of Residence)
cynthia.zimmermann@fluechtlingsrat-lsa.de

Georg Schütze (کارمندان پروژه اطلاعات دولت در مورد پرواز و پناهندگی Landesinfostelle Flucht und Asyl)
georg.schuetze@fluechtlingsrat-lsa.de (PGP: A1007792)

Frederic Weichselberger (کارمندان پروژه Right of Residence)
frederic.weichselberger@fluechtlingsrat-lsa.de

Helen Deffner (کارمند پروژه اطلاعات دولت در مورد پرواز و پناهندگی Landesinfostelle Flucht und Asyl)
helen.deffner@fluechtlingsrat-lsa.de