ما چه کسی هستیم

کار ما:

اطلاعات کنونی ما اینجا موجود می‌باشد : آلمانی٫ عربی٫ فارسی ٫ انگلیسی٫ فرانسوی
خویشتن شناسی از علت های کار ما می‌باشد.
دفتر شورای اتباع مهاجرین زاکسن- انهالت
حقوق مهاجران و بهبودی شرایط زندگیشان. کارما حمایت از حقوق انسانی مهاجران.
از سال ۱۹۹۴ رسیدگی به مشکلات مهاجران وقدم گذاشتیم علیه تبعیض و نژادپرستی.
با کمپین ها٫ وقایع در روابط عمومی با تقاضای تصمیم گیرندگان سیاسی در زمینه مشاوره در مورد پناهندگان و همچنین میانگیری در مراکز مشاوره و وکلا از طریق درخواست به صندوق کمکهای حقوقی مهاجران در شبکه ها با ابتکارات سازمان ها و مراکز مشاوره در حمایت از خود سازمان های پناهنده.
کار شورای اتباع مهاجرین زاکسن-انهالت شامل تجزیه و تحلیل سیاست پناهندگان آلمان با قوانین عملکرد سیاسی آن است. این موارد شامل سیاست پناهندگی و قوانین آن، حق اقامت، اسکان پناهندگان و دسترسی آنها به مزایای دولت است. اما مشارکت اجتماعی، تبعیض سیستماتیک و نژادپرستی نیز مواردی هستند که با آنها برخورد می کنیم و از نظر سیاسی موضع می گیریم. دفتر شورای اتباع مهاجرین عضو
کمیسیون سختی زاکسن-انهالت
هیئت میزگرد برای مهاجرت و ادغام، علیه نژادپرستی در زاکسن- انهالت
جامعه فدرال به ازای هر پناهنده
شبکه شوراهای پناهندگان ایالتی
ما یک احزاب نپیوسته به کلیسا هستیم و از طریق عضویت خودمان اهدائیه ها و پشتیبانی پروژه ها بودجه مالی خود را تامین می‌کنیم.
شورای اتباع مهاجرین زاکسن- انهالت یک سازمان غیرانتفاعی ثبت شده است.
هیئت مدیره ما به صورت داوطلبانه فعالیت می‌کند. ما دو شاخه اصلی کارمند داریم. هیئت مدیره
ربرت فیتسک
ریم الرحمون٫ لیبان حسن اوسید٫ دکتر کریستیان برگر٫ پیتر وانیا شوبرت کارمندان اصلی:
مصطفی الباتا الحسنی ٫ کرستینا بولیان٫ تارا بنیاد
هلن دفنر
دنیس نوی فر٫ اشتفانی موربه
اینگرید فنیش
جرج شوتزه
فردریچ وایش سلبرگر
سینتیا سیمرمن