شورای پناهندگان ساکسونی-آنهالت

برای شروع سریع

اخبار فعلی

اغلب در مورد ویروس تاج پناهندگان در زاکسن-آنهالت سؤال می شود

24. مارس 2020

ما سعی می کنیم تا حد امکان اطلاعات مربوط به Corona را به روز نگه داریم. به محض یادگیری بیشتر ، این صفحه را به…

ادامه بخوانیدادامه مطلب

اغلب جستجو می شود: