KONUT HAKKI – KONUT HAKKI VE KALKIŞ KONUSU HAKKINDA BİLGİ (2017-2020)

"İkamet Hakkı - Kalma hakkı ve ikamet beklentileri hakkında bilgi" projesi, g tolere edilen kişilerini, gönüllülerini ve tam zamanlı çalışanlarına yöneliktir. güçlü> bu bağlamda mülteci deneyimine sahip kişiler ve devlet yetkilileri için çalışmaları desteklemek.

Kısa açıklama

Proje, uzun süreli toleransa sahip kişiler için kalma hakkı ve ikameti güvence altına almak için diğer seçenekler hakkında ülke çapında bilgi sağlamayı amaçlamaktadır.

Hedeflerimiz

  • Hoşgörülü kişileri ikamet seçenekleri hakkında bilgilendirin
  • Kendi haklarınız ve onları savunma yeteneğiniz hakkında bilgi verin
  • Yetkilileri ve destek gruplarını ikamet seçenekleri hakkında bilgilendirin

Sunuyoruz

  • Kalmak için tüm ilgili seçenekler hakkında yetkin ve kararlı tavsiye tavsiyesi
  • konaklama seçenekleri hakkında çok dilli bilgilere erişim
  • Konuyla ilgili eğitim ve bilgilendirme etkinlikleri

bilgi

Duldung'unuz var mı?
Burada oturma hakları ve oturma beklentileri hakkında bilgi bulacaksınız.

§ 25 a, § 25 b ve § 25.5 uyarınca oturma izinleri, İkamet Yasası'nın eğitim toleransı §60c ve istihdam toleransı §60d hakkında bilgi broşürü:
Deutsch

Bosnisch

Englisch

Farsi

Französisch

Hindi

 

Burada, "iyi bütünleşmiş gençler ve ergenler" için İkamet Yasası'nın 25 a maddesine göre ve "iyi bütünleşmiş yetişkinler" için İkamet Yasasının 25 b maddesine göre iki oturma izni için çok dilli video klipler bulacaksınız. :

Clip [Deutsch]

Clip [English]

Clip [Hindi]

Clip [Bosnisch]

Clip [Französisch]

Burada, okuma ve dinleme için oturma hakları ve oturma beklentileri hakkında çok dilli bilgiler bulacaksınız (Almanya El Kitabı'ndan).:

https://handbookgermany.de/de/rights-laws/asylum.html  (Deutsch)

https://handbookgermany.de/ar/rights-laws/asylum.html  (Arabisch)

https://handbookgermany.de/en/rights-laws/asylum.html  (Englisch)

https://handbookgermany.de/fa/rights-laws/asylum.html  (Persisch)

https://handbookgermany.de/fr/rights-laws/asylum.html (Französisch)

https://handbookgermany.de/tr/rights-laws/asylum.html  (Türk)

https://handbookgermany.de/ps/rights-laws/asylum.html (Paschto)

Burada "Konaklama haklarıyla işbirliği yapma yükümlülüğü" ve "Almanca kursları, sınavları ve sertifikaları" hakkında çok dilli bilgiler bulacaksınız.:

Info_Mitwirkung_RoR_2020_ENG_WEB

Info_Mitwirkung_RoR_2020_DT_WEB

Info_Mitwirkung_RoR_2020_Farsi_WEB

Info_Mitwirkung_RoR_2020_Französisch_WEB

Info_Mitwirkung_RoR_2020_AR_WEB

***

Infoblatt_Deutschkurse_Zertifikate_RoR_2020_EN

Infoblatt_Deutschkurse_Zertifikate_RoR_2020_DT

Infoblatt_Deutschkurse_Zertifikate_RoR_2020_Farsi

Infoblatt_Deutschkurse_Zertifikate_RoR_2020_FR

Infoblatt_Deutschkurse_Zertifikate_RoR_2020_AR

Oturma izinleri ve kalma fırsatları hakkında bilgi sayfaları

Bu Almanca bilgi, öncelikle danışmanlara ve destekçilere yöneliktir.

Burada oturma izinleri ve kalma fırsatları hakkında ayrıntılı bilgi bulacaksınız:

§ 25 a des AufenthG für "gut integrierte Jugendliche und Heranwachsende"

§ 25 b des AufenthG für "gut integrierte Erwachsene"

§ 25.5 des AufenthG aus "humanitären Gründen"

Bilgi sayfaları ve kontrol listeleri:

§60c des AufenthG "Ausbildungsduldung"

§60d des AufenthG "Beschäftigungsduldung"

Vom Projekt "WIB" des Flüchtlingsrates Niedersachsen erstellte Arbeitshilfe_Hinweise_Antragsmuster (Stand 03.2020): Broschüre _ Wege ins Bleiberecht

Kalma hakları ve oturma izinleri hakkında daha fazla bilgi okuma.

Ausführliches Gutachten zu den Aufenthaltstiteln nach § 25 a, § 25 b und § 25.5 und der Ausbildungsduldung §60a des AufenthG

Uzman görüşüne ilişkin not: İkamet Yasası "Eğitim Toleransı"nın 60a maddesi değiştirilmiştir. İkamet Yasası'nın 60c Bölümü "Eğitim Hoşgörüsü" 2020'den beri yürürlüktedir. Son tarihler de dahil olmak üzere yeni düzenlemelere web sitesinde buradan ulaşabilirsiniz. Bilgi sayfalarına ve bilgi broşürlerine bakın.

Yetkili makamlar ve mahkemeler açısından tıbbi beyanlarda nelere dikkat edilmelidir (özellikle TSSB durumunda) ?! İşte bir rehber:

Fluchtpunkt_Anforderung_AerztlichesAttest

Burada, "Duldung" statüsü, oturma hakları ve kalma seçenekleri hakkında konuşmacılarımız tarafından Almanca dilinde basit ve kapsamlı bir şekilde açıklanmış videolar bulacaksınız. (Temmuz 2020 itibariyle):

Tolerans - o zaman ne olacak?!

 

Eğitim toleransı

 

Proje süresi

01.09.2017 - 30.09.2020

Proje ekibi

Cynthia Zimmermann (Proje Yönetimi)

Frederic Weichselberger (Proje Yönetimi)

Tara Bonyad (Proje ortak çalışanı)

Ingrid Pfennig (Yönetim)

Temas

Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V.
Kurallee 15
06114 Halle (Saale)

Telefon: 0345 44 50 25 21 / 0345 22 60 95 15

Handy: 0176 47600813
Fax: 0345 44 50 25 22

E:
ror[at]fluechtlingsrat-lsa.de

frederic.weichselberger[at]fluechtlingsrat-lsa.de

cynthia.zimmermann[at]fluechtlingsrat-lsa.de (PGP: 3F2C8325)

tara.bonyad[at]fluechtlingsrat-lsa.de

mostafa.alhusni[at]fluechtlingsrat-lsa.de

"İkamet Hakkı - kalma hakkı ve ikamet beklentileri hakkında bilgilendirme kampanyası" projesi tarafından finanse edilmektedir.