Seeing and being seen

Seeing and being seen

:بانوان محترم در اكسيل
بياييددوباره همديگر راملاقات كنيم: بوسيله تئاتر و موسیقی:
مشکلات اجتماعی، تبادل نظر  و موقعیت هاي مختلف را به تصوير بكشيم واز كنارهم بودن بودن لذت ببريم.
عصبانی بودن، جدی بودن، بیدقت بودن
راتجربه كنيم.وبدينوسيله ديده شويم
این بار در صحنه تئاتردرشهرماگدبورگ
زمان:٢٧ اكتبر
و:٢٤ ،٢٥ نوامبر٢٠١٨
ساعت:١٣-١٧
آدرس:
LKJ – Seminarraum, 2. Etage, Brandenburger Str. 9, Magdeburg

 

 

أعزائي نساء إكسل ،

ورشة عمل مسرحي للتمثيل في المسرح،صنع الموسيقى،عرض المشكلات الاجتماعية،تبادل الأراء والمواقف،معاً بسعادة،نغضب،جادين،مرتفعين الصوت ومُشاهدين.
التاريخ : 27.10.2018
24 und 25.11.2018/ 7.12.2018
التوقيت : .13-17:0
المكان : LKJ – Seminarraum, Brandenburger Str. 9, Magdeburg

Dear women in exile,
Let’s start again: acting, making music, showing social problems, exchanging perspectives and opinions as well as coming together, being jolly, angry, serious, loud and making yourself visible.
This time on stage in Magdeburg.
Dates: 27. 10. / 24. and 25. 11. / 7.12.
Time: 1– 5 pm
Place: LKJ – Seminarroom, 2. Floor, Brandenburger Str. 9, Magdeburg

Chères femmes en exil,
On va recommencer: jouer au théâtre, faire de la musique, montrer des problèmes sociaux, échanger des opinions et des positions, s’amuser ensemble, être en colère, être sérieux, être bruyant et être vu.
Cette fois sur scène à Magdeburg.

Date: 27. 10. / 24. et 25. 11. / 7.12.
Heure: 13:00h – 17:00h
Lieu: LKJ – La salle du séminaire, 2. étage, Brandenburger Str. 9, Magdeburg

Queridas mulheres exiladas,
Vamos começar de novo: teatro para atuar, fazer música, falar de problemas sociais, trocar opiniões e posições, juntas estar alegres, com raiva, sérias, barulhentas e ser vistas. Dessa vez, no palco em Magdeburg.

Data: 27. 10. / 24. e 25. 11./ 7.12.
Hora: 13.00 – 17.00 horas
Lugar: LKJ – Sala de seminário, 2° piso, Brandenburger Str. 9, Magdeburg


Liebe Frauen im Exil,

Lasst uns neu starten: zum Theater spielen, Musik machen, gesellschaftliche Probleme zeigen, Meinungen und Positionen austauschen, gemeinsam vergnügt, wütend, ernst, laut sein und gesehen werden. Dieses Mal auf der Bühne in Magdeburg.

Datum: 27. 10. / 24. und 25. 11. / 7.12.
Zeit: 13 – 17.00 Uhr
Ort: LKJ – Seminarraum, 2. Etage, Brandenburger Str. 9, Magdeburg

https://www.facebook.com/events/2166737846871973/

thumbnail of EINLADUNG_Seeing_beeing_seen_27.10.18

thumbnail of EINLADUNG_Seeind_beeing_seendiesen Beitrag teilen