عضو شدن

عضو شدن

عضو شدن در کار ما برای پناهندگان و مهاجران پشتیبانی کنید.:
شما به عنوان یک انجمن یا عضو حامی، از کار مستمر انجمن با حق عضویت سالانه حمایت کرده می‌توانند. با اهدائیه شما: پناهندگان و حامیان آنها را ترویج کرده و هماهنگی٫ کارهای اطلاعاتی و روابط های عمومی خود را تقویت کرده تا در دفاع از حقوق پناهندگان و بهبود وضعیت زندگی آنها سهم داشته باشید.
شما به سمینارها و آموزش های بیشتر دریافت خواهید کرد و در همچنین کازاریهای جاری را باخبر خواهیم شد .
برای به دست آوردن یک دفتر مستقل و کارامد کمک کرده تا بتوانیم نقطه مهمی برای پیشرفت کارمان داشته باشیم . به عنوان عضو انجمن، شما به جلسات عمومی دعوت می شوید و می توانید به طور فعال در کارهای انجمن شرکت کنید.

عضویت این طور آسان است:
فرم عضویت را دانلود کنید و سپس آن را پر کتید و برای ما ارسال کنید.
اگر عضو نیستید اما میخواهید از دفتر شورای اتباع مهاجرین حمایت کنید ٫ از شما میخواهیم که به حساب زیر کمک مالی کنید :
Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V
GLS-Bank
IBAN: DE41 4306 0967 1210 6435 00
BIC: GENODEM1GLS
دفتر شورای اتباع مهاجرین زاکسن- انهالت به عنوان یک سازمان عام المنفعه شناخته است. کمک مالی و حق عضویت کسر مالیات می شود. لطفا آدرس خود را فراموش نکنید. و سپس رسید کمک دریافت خواهیم کرد.
تشکر از کمک های مالی شما.