Kategorie: نوشته های تگ شده ‘Corona’

اغلب در مورد ویروس تاج پناهندگان در زاکسن-آنهالت سؤال می شود

ما سعی می کنیم تا حد امکان اطلاعات مربوط به Corona را به روز نگه داریم. به محض یادگیری بیشتر ، این صفحه را به روز خواهیم کرد. از 24 مارس 2020 مقامات و دادگاهها چگونه کار می کنند؟ برای Saxony-Anhalt هیچ دستورالعمل استاندارد برای این امر وجود ندارد. این تصمیم توسط ولسوالی های مربوطه…

weiterlesen ...